Page 1 of 2

Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 03 May 2014, 13:38
by Penz
Jeg kan godt finde ud at at få WMS-data ind i QGIS, skifte projektionsmetode, og navigere rundt, men jeg kan ikke hitte ud af hvordan man laver og gemmer et udsnit som rasterfil (helst geotiff i korrekt projektion naturligvis, men ellers "haben wir Methoden"!).

Har du et link til en vejledning John? Eller kan du forklare det, i dummy-terms, uden at skulle bruge særlig tid på det?

På forhånd tak, og undskyld. :)

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 03 May 2014, 15:16
by John
Jeg har det med at skrive små tutorials til mig selv om brugen af diverse værktøjer i en simpel tekstfil - hvis jeg skulle glemme fremgangsmåden fra gang til gang (hvilket sker ofte!) Her er copy/paste fra min QuantumGis mini-vejledning. Jeg kan ikke lige her og nu huske, om man kan gemme i tiff-format, men bortset fra det, er fremgangsmåden sådan her:

1. Load det ønskede layer (fx. orto_foraar) i QGis,, sørg for at "WGS 84" projektion er valgt.

2. Zoom meget tæt ind og centrer på centrum af det ønskede område. Zoom længere ind, end det ønskede udsnit skal være.

3. Vælg "New Print Composer" (printersymbol m. orange stjerne)

4. Under "Composition", juster størrelsen af det hvide canvas, width og hight sættes til fx. 2000x2000 mm, Quality til 72 dpi.

5. Klik på "Add new map" (grøn knap m. hvidt "+"-symbol

6. Træk en rektangel, der dækker hele det hvide canvas

7. Under "Item Properties", juster "Scale", indtil DET ØNSKEDE UDSNIT vises i vinduet, tjek at width og hight er 2000x2000 mm. scale: 5000. Dette svarer til et ortofoto på ca. 6000x6000 pixels, som er det maksimale, QGis kan eksportere.

8. Under "Filer", vælg "Export as Image"

9. Gem billedet med et passende navn, fx. ekah_ground". Vent mens QGis genererer billedet (kan tage meget lang tid)

10. Find nordvestlige/sydøstlige hjørne ved hjælp af f.eks Google Earth, find genkendelige punkter og aflæs koordinater.

14. Skriv en INF-fil og indsæt koordinater for det nordvestlige punkt + værdier for "CellXDimensinsDeg" og CellYDimensinsDeg". xDim, yDim kan beregnes med phototiles.xls.

15. Kompiler med resample.exe.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 03 May 2014, 17:23
by Penz
Manne tak John. :)

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 03 May 2014, 17:58
by John
Det var så lidt. Håber jeg fik det hele med. Hvis det ikke er nok med de ca. 6000x6000 px (eller hvor meget max. størrelse nu præcist er for Qgis eksporteren), kan man jo selv lave et større udsnit i sit billedbehandlingsprogram ved at sammensætte flere mindre, - men det bøhøver jeg nok ikke sige ... :geek:

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 07:40
by Penz
Hehe, nu har jeg prøvet (ihærdigt!) at vænne mig til "din" måde og den virker ikke for mig - jeg foretrækker at bruge ERDAS ER Viewer til at lave udsnit med, fordi jeg kan få lige nøjagtig det udsnit jeg vil have, i lige nøjagtig den opløsning jeg vil have - og så er den tiff, jeg får ud af det, korrekt geotagget, så jeg har korrekte koordinater, både før og efter jeg har "warpet" usdsnittet fra UTM til WGS84geo.

Men det kræver at jeg har ECW filen lokalt, så jeg bliver ved med mine jættestore downloads ... hver sin smag velsagtens, og begge dele fører jo alligevel samme sted hen. Jeg er bare glad for tal! :lol:

Ikke desto mindre er QGIS nu et fremragende program, det bliver på harddisken. Og jeg vil givetvis blive ved med, fra til til anden, at forsøge at få programmet til at gøre som jeg vil. Man er vel lidt stædig jyde!

Noget helt andet der slår én er, hvor "forskellige" fotoene er fra sted til sted, selvfølgelig afhængig af tid og vejr da fotoet blev taget; f.eks. er farverne omkring EKTS meget mere "sommerlige" end dem omkring EKSP, som jo nærmest ligner efterår. Der skulle rykkes en del i farvepaletten med EKSP, jeg tror EKTS bliver lettere at arbejde med i den henseende.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 12:43
by John
Jeg tror også, jeg vil gå mere over til ERDGAS ER Viewer. Den er superenkel og hurtig at bruge. Jeg har dog lidt problemer med den eksporterede .tiff, som blot er "tom" når jeg åbner den i Photoshop. Hvis jeg eksporterer i bmp format, er der ingen problemer. Hvad stiller du op med din tiff fra ERDGAS ER Viewer?

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 15:52
by Penz
Her er hvordan jeg gør.

Først åbner jeg ECW'en, og zoomer/flytter/gør vinduet større eller mindre til jeg har det rigtige område. Det er nemlig nøjagtig det område der er synligt, man får i sin GTiff. Derimod betyder zoom ikke noget for slutresultatet. Her har jeg åbnet "et ganske tilfældigt stykke" (lol) af Nordjylland:
Image

Så vælger jeg "Save as" fra File menuen, vælger GeoTIFF som filtype, og finder på et orignalt navn:
Image

Når jeg har gjort det, og klikker "Save" kommer der en ny boks frem, det er en interessant fætter. Som default er "0.1" size valgt, det er 10cm/pix og duer ikke, se hvor stor filen ville blive!:
Image

Til det forholdsvis store stykke jeg har valgt, vil jeg "nøjes" med 40cm/pix tror jeg, så jeg vælger "0.4" size i stedet for.
Image

Den resulterende fil er i UTM-projektion, men korrekt tagget. Den processer jeg så med gdalwarp, jeg bruger "OSGeo4W Shell" fra QGIS, den er god til kommandolinie-toolsene. Jeg følger den procedure, der er beskrevet her: http://www.fsdeveloper.com/wiki/index.p ... th_FwTools

Kommandolinien for ovennævnte fil ville være:
gdalwarp -of GTiff -co "INTERLEAVE=PIXEL" -s_srs "+proj=utm +zone=32 +datum=EUREF89" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84" -r cubic Test.tif Test_wgs84.tif

Resultatet af den operation, "Test_wgs84.tif" er også korrekt geotagget, i den nye projektion vel at mærke. Hvis man laver en "gdalinfo" på filen får man alle de tal man har brug for, lige til at sætte ind i INI-filen til SDK'ens resample.exe.

Og den skulle gerne kunne åbnes i Photoshop, hvis da ikke den er for stor - så vidt jeg ved er grænsen 2GB for PSD'er og 4GB for TIFF.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 16:43
by John
Tak for vejledningen! Er du sikker på, at projektionen i den eksporterede fil ikke i forvejen er WGS84? Muligvis behøver du ikke at gå igennem proceduren med gdal?

Mit Nordborg-fototerræn passer ret præcist. Det er eksporteret fra Erdgas Er viewer'en som en bmp-fil, og jeg har ikke brugt gdal til noget. Det er rigtigt, at koordinaterne (som følger med i form af en tfw-fil)er i UTM-format, men dem kan man meget nemt omregne ved hjælp af phototiles.xls (http://cat-tamer.com/flightsim/atchmnts ... dhseet.zip)

Vedhæftede billede viser, at projektionen er WGS84 (i ERDGAS ER viewer menulinien > View > Properties > Registration)

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 17:00
by Penz
Jeg tror, at man skal warpe hvis man vil have "kvadratiske pixels" i det endeligt projicerede scenery. WGS84 er vist en slags fællesnævner for en masse forskellige projektioner.

Hvis jeg warper, får jeg i hvert fald samme tal for pixelstørrelsen (DimX, DimY), udtrykt i decimalgrader, i gdalinfo (fra en anden GTiff). Der står også eksplcit at det er den rette projektion:

Code: Select all

Driver: GTiff/GeoTIFF Files: ekts_40cm_wgs84.tif Size is 18053, 8469 Coordinate System is: GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich",0], UNIT["degree",0.0174532925199433], AUTHORITY["EPSG","4326"]] Origin = (8.677585285995500,57.088312309278862) Pixel Size = (0.000005533485428,-0.000005533485428) Metadata: AREA_OR_POINT=Area Image Structure Metadata: INTERLEAVE=PIXEL Corner Coordinates: Upper Left ( 8.6775853, 57.0883123) ( 8d40'39.31"E, 57d 5'17.92"N) Lower Left ( 8.6775853, 57.0414492) ( 8d40'39.31"E, 57d 2'29.22"N) Upper Right ( 8.7774813, 57.0883123) ( 8d46'38.93"E, 57d 5'17.92"N) Lower Right ( 8.7774813, 57.0414492) ( 8d46'38.93"E, 57d 2'29.22"N) Center ( 8.7275333, 57.0648808) ( 8d43'39.12"E, 57d 3'53.57"N) Band 1 Block=18053x1 Type=Byte, ColorInterp=Red Band 2 Block=18053x1 Type=Byte, ColorInterp=Green Band 3 Block=18053x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Hvis jeg tager derimod laver gdalinfo på den uwarpede:

Code: Select all

Driver: GTiff/GeoTIFF Files: ekts_40cm.tif EKTS_40cm.tfw Size is 15093, 12981 Coordinate System is: LOCAL_CS["LOCAL", UNIT["metre",1, AUTHORITY["EPSG","9001"]]] Origin = (480460.336380654650000,6327238.543855036600000) Pixel Size = (0.400000000000000,-0.400000000000000) Metadata: AREA_OR_POINT=Area Image Structure Metadata: COMPRESSION=LZW INTERLEAVE=PIXEL Corner Coordinates: Upper Left ( 480460.336, 6327238.544) Lower Left ( 480460.336, 6322046.144) Upper Right ( 486497.536, 6327238.544) Lower Right ( 486497.536, 6322046.144) Center ( 483478.936, 6324642.344) Band 1 Block=15093x1 Type=Byte, ColorInterp=Red Band 2 Block=15093x1 Type=Byte, ColorInterp=Green Band 3 Block=15093x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Men jeg er ikke sikker på noget da. :)

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 17:16
by John
Jeg tror, du er inde på noget af det rigtige :D Jeg må vist hellere lige kigge nærmere på gdalwarp!

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 19:25
by Penz
Det er jo egentlig noget vrøvl nåt jeg taler om kvadratiske pixels efter projektionen, det er noget langhåret værk ...

Vores oprindelige tiff er jo pænt metrisk projiceret, altså: 1 pixel på den ene led er "lige så lang" som en pixel på den anden led, vel at mærke når man betragter det gennem en viewer som laver (tilnærmelsesvis) kvadratiske pixels!

Men så vidt jeg har forstået så er det ikke sådan FSX "ser" verden på vores breddegrader. Tænk på en gammeldags globus, og hvordan koordinatsystemet af længde/breddegrader egentlig kun er noget der minder om kvadrater tæt på ækvator. Mercatorprojektion er en måde at kompensere for dette på, som vi kender den fra gammeldags verdenskort, ved at prøve at rette kvadraterne op. Så at sige får vi brug for flere og flere "pixels/celler" i længderetningen, i forhold til noget der er metrisk korrekt, jo fjernere fra ækvator vi er. Det bliver mere og mere fortegnet jo længere vi kommer fra ækvator, og oppe ved polerne bliver det helt tosset. Så vidt jeg har forstået arbejder FSX med en slags mercatorprojektion.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 07 May 2014, 23:13
by Penz
Her er et vildt forsøg jeg har gang i ... selve lufthavnen i 40cm/pix, og så et kæmpe område rundt om - helt op til og med Hanstholm - i 1.6m/pix. Jeg har "lavet hul" til det mere detaljerede område i blendmasken på det store udsnit. Man kan godt ane at selve lufthavnen er lidt grønnere end det omkringliggende, den har jeg farvet lidt. Men jeg har altså ikke lavet en blendmask for kanten af det store område endnu.

Image

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 08 May 2014, 20:15
by John
Det er et pænt stort område! Men der er jo heller ikke nogen grund til at holde sig tilbage, når nu man bare kan downloade ortofotos så tosset, man vil ... Er det "naturens" egne rapsmarker eller har du været inde og ændre på afgrøder for udvalgte marker?

Så mangler du kun at lave 5 årstider og en nat-version. Og at placere (ca.) 10.000 autogen-bygninger + træer m.m. :mrgreen:

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 08 May 2014, 22:39
by Penz
Haha, ja det er de 10.000 bygninger og andre ting der bliver et sejtræk, ingen tvivl om det. :lol:

Jow da, det er 100% naturlige rapsmarker, gudskelov, nu skal jeg bare finde en måde at "lave pæne kornmarker" på de sandede stykker, og lave et eller andet konstruktivt ved lyngen.

Jeg bruger kun 3 årstider, hele spændet fra April til og med August er én, September til og med November er én, og den sidste er sne, fra December til og med Marts. Det passer fint til FTX global på den måde, det er lidt samme recept ORBX har brugt til at lave årstidsvariationerne, de er "variationer over et tema" to og to, og så en hvor der er sne. Det sparer en masse megabytes fotoscenery at skære ned til 3 seasons plus lightmap (jeg har læst, at lightmappet kan man oven i købet skalere ned og resample for sig selv, medmindre det skal være meget detaljeret).

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 19 May 2014, 18:55
by Penz
Samme område som før, efter maskning og viklebatik ...
Image

Det "store område" i 1.6m/pix er startet som 0.8m/pix og så reduceret til 50% størrelse i Photoshop, for at få antialiasing (Bicubic) - så ser det meget mindre pixeleret ud selv om det er lavere opløsning. Meget fint trick faktisk.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 14 Jun 2014, 23:23
by John
Kommandolinien for ovennævnte fil ville være:
gdalwarp -of GTiff -co "INTERLEAVE=PIXEL" -s_srs "+proj=utm +zone=32 +datum=EUREF89" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84" -r cubic Test.tif Test_wgs84.tif
Hvorfra har du den information, at source projektionen er "utm +zone=32 +datum=EUREF89"?

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 14 Jun 2014, 23:44
by John
Jeg har i øvrig eksperimenteret med at bruge .tif billeder fra Erdgas Viewer, uden at ændre projektion, altså undlade "gdalwarp" operationen:

Her er resultatet efter at have brugt denne kommandolinie på min .tif:

Code: Select all

gdalwarp -of GTiff -co "INTERLEAVE=PIXEL" -s_srs "+proj=utm +zone=32 +datum=EUREF89" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84" -r cubic ekav_ground.tif ekav_ground_wgs84.tif
Øverste venstre hjørne:
test_ekav_warp.jpg
test_ekav_warp.jpg (57.87 KiB) Viewed 12368 times
Og her har jeg kompilet en .bmp uden forudgående "warp-operation"
test_ekav_nowarp.jpg
test_ekav_nowarp.jpg (117.53 KiB) Viewed 12368 times
Som det fremgår er der ingen forskel. Det ser ud til, at det ikke er nødvendigt at "warpe" output billederne fra Erdgas Viewer

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 15 Jun 2014, 19:48
by Penz
Kommandolinien for ovennævnte fil ville være:
gdalwarp -of GTiff -co "INTERLEAVE=PIXEL" -s_srs "+proj=utm +zone=32 +datum=EUREF89" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84" -r cubic Test.tif Test_wgs84.tif
Hvorfra har du den information, at source projektionen er "utm +zone=32 +datum=EUREF89"?
UTM zonerne for Danmark (32 og 33) kan man finde online, f.eks.: http://www.dmap.co.uk/utmworld.htm.

"Datum" har jeg fra readme filen, der er med i zipfilerne fra Geodatastyrelsens FTP (readme_ortofoto.txt).

Jeg har attached en zip med readme filen fra Thy.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 15 Jun 2014, 19:54
by Penz
Jeg har i øvrig eksperimenteret med at bruge .tif billeder fra Erdgas Viewer, uden at ændre projektion, altså undlade "gdalwarp" operationen:

...

Som det fremgår er der ingen forskel. Det ser ud til, at det ikke er nødvendigt at "warpe" output billederne fra Erdgas Viewer
Hmm, for mit ganske utrænede øje ser det da ellers ud, som om der (mindst) er sket en clockwise rotation på en grad eller to ... 8-)

Jeg ved ganske enkelt ikke hvad der er rigtigt John - jeg bliver ved med at "warpe", for det står der i den wiki jeg linkede tidligere.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 16 Jun 2014, 20:35
by Penz
For resten, så er det først nu, jeg ser ICAO koden på dit projekt ...

Avnø?

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 16 Jun 2014, 20:52
by John
Ssh

:lol:

Det er foreløbig bare en lille test af et ortofotoudsnit. Det er ikke sikkert, at det bliver til et "projekt".

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 19 Jun 2014, 21:52
by Penz
Jeg gik lidt død i Hanstholm klitplantage, så jeg besluttede mig for at lave en "afledningsmanøvre". Jeg håber, jeg kan "øve mig" i nogen teknikker jeg ikke magter, i den mindre skala, inden jeg går løs på Hanstholm igen (jeg vil f.eks. gerne ud over at føle mig totalt på Herrens mark hver eneste gang jeg starter gmax!).

Basis er en lille bitte 40cm/pix ground polygon på 29 MB (med 3 seasons, men uden lightmap, det bruger de ikke så meget ude på landet ...).

Image

Image

Der mangler nogen huse endnu, en lille smule mere autogen vegetation, og så selvfølgelig en masse detaljearbejde. :)

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 19 Jun 2014, 23:58
by John
Det er blevet et flot, sommergrønt landskab. Du må have justeret en hel del på farverne - eller er Haderslev bare fra naturens side lidt pænere i orto_foraar, end de fleste andre steder ;) Flot scenery i billede #2. Det må være "hånd-placerede" library object træer, der står nærmest banen? Det kan være svært at få autogen-træer placeret så præcist.

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 20 Jun 2014, 08:09
by Penz
Hvert eneste træ er autogen, ligesom Skrydstrup, og er faktisk med på billedet fra Annotator!

Jeg bruger en lille gruppe på 4 bittesmå, delvist overlappende, vegetation rectangles, som jeg så copy/paster og ændrer type på efter behov. Jeg fandt ud af, at den konstruktion giver det mest nøjagtige resultat, da jeg lavede hækken oppe hvor F-16'eren står på pind i Skrydstrup.

Originalbilledet er fra samme zone (og ECW-fil) som Skrydstrup, så farverne er blevet korrigeret en del ... det er muligvis det farvemæssigt allerkedeligste område overhovedet i orto_foraar!

Re: Kwæstjån fråm thæ dåmmi?

Posted: 20 Jun 2014, 12:35
by John
Det ser jeg først nu - at det første billede er fra Annotator. Din teknik ser ud til at virke rigtig godt i simmen. Autogen-træer står på pæne, lige rækker.

Jeg selv har haft et værre hyr med at få placeret autogen-træer præcist nok i mine sceneries, og derfor har jeg i stedet placeret træ-objekter individuelt på udvalgte steder (med det ekstra arbejde til følge, at man skal lave sæsonvariation "manuelt"). Men jeg vil afprøve din teknik med de små rektangler.

Jeg går ud fra, at du kører FSX med "Autogen desity" på "Extremely dense"? Hvad sker der, hvis du sætter density nogle "hak" ned. Så forsvinder de fleste af træerne vel? Har du lavet modifikationer af autogendescriptions.xml, eller kører du 100% default?