Historien om mit Bornholm scenery og Stanislaw Drzewiecki

Kig engang på disse screenshots:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Det er billeder fra Flight Simulator, der viser "Bornholm Island 2011" af Stanislaw Drzewiecki fra den lille polske add-on-udvikler "Drzewiecki Design". Men nogle af bygningernes teksturer har jeg lavet til mit eget "Bornholm X!

Og på dette screenshot fra FSX ser man kontroltårnet i EKRN. Man kan tydeligt se kontroltårnets interiør. De textures, der er brugt til interiøret, er fremstillet af mig. Men det er ikke mit scenery. Forklaringen følger her.

Bornholm Airport X

I 2010 besluttede jeg at lave et scenery af Bornholms Lufthavn (EKRN, RNN) til FSX. Jeg foretrækker at bruge fotografier som udgangspunkt for textures til bygninger mv. Jeg kontaktede EKRN og bad om tilladelse til at fotografere i lufthavnen. Den fik jeg, og i oktober 2010 rejste jeg de ca. 500 kilometer fra min bopæl i Aarhus til Bornholm, kun med det formål at besøge lufthavnen og tage billeder til mit scenery.

Lufthavnens ansatte var meget hjælpsomme. Den daværende vicedirektør, nuværende direktør, Stephan Jensen, ledsagede mig på min tur rundt i lufthavnen. Jeg havde uhindret adgang til hele lufthavnens område. Som afslutning på rundturen blev jeg inviteret op i tårnet, hvor jeg fik lov til at tage billeder af interiøret. Jeg kom hjem med ca. 500 billeder. Her er fire af dem (reduceret størrelse):

Jeg begyndte at lave 3D modeller og textures til bygningerne. I november 2010 postede jeg de første preview screenshots af ”Bornholm Airport X” på mit forum. Fra november 2010 og frem til udgivelsen postede jeg et stort antal preview screenshots på mit forum, bl.a. billeder af bygninger med teksturer i høj opløsning. Den 21. april 2011 var sceneryet færdigt og blev uploaded til simMarket.com.

Bornholm Island 2011

Kort tid før udgivelsen af mit scenery annoncerede Stanislaw Drzewiecki fra det lille polske udviklngsfirma "Drzewiecki Design", at han arbejdede på et Bornholm scenery med titlen ”Bornholm Island 2011”. Dette scenery blev udgivet den 28. maj (til FS9) og 12. august (til FSX) 2011.

Forinden havde Stanislaw Drzewiecki skrevet en brugeranmeldelse af mit scenery på simmarket.com. Her kritiserede han mit scenery for at indeholde en række fejl. Her er den fulde ordlyd af hans anmeldelse (som han senere fjernede):

The product is worth the money, the airport is interesting and placed in a great location. The design is very "clear" and there are many custom made objects. There is also a simple Bornholm harbour covered with satellite images (maybe 4.8m/pix). Seasonal and night textures are also provided. I would give this product 5 stars if not the mistakes described below.

There are also some things that could be done better, but those did not influence my rating. I will start from them:

- Winter textures show-off very much from the default textures - There are no snow textures so in winter grass simply changes its colour to white but all roofs and aprons remain as in summer - Road asphalt textures are not perfectly alligned with the satellite images in at least two places - There are a lot of road signs but there are no gates, only fences - There are no custom aircrafts on the GA apron but the same 3 or 4 from the default FSX library. Some flight simmers may be already borred of them :)

Now the mistakes that did influence my rating.

Unfortunately sometimes it seemed like the designers were in a hurry and did not check the product very well.

- There are at least 12 gree boxes levitating over the north-west side of the airport - next to the old terminal and runway 11 approach, at an altitude of about 15-20 meters. - Light effects on the apron displays also during a day in my case (the same with blue apron edge lights) - PAPI lights are levitating in the air - The animated windsock is nice however the real one has 4 lapms above it and is lightened during the night - Green hangar roof is transparent if you look at it next to the entrance (visible on some screenshots) - There are some textures missing - cans at the fuel station and a table next to the Air Service are black - Tower view is placed a few feet below the tower interior which ruins all sence of designing the tower interior in my opinion - There are also some less important details: no "&" sculpture next to the main entrance to the new terminal, GSM antennas should be places only on one pillar as far as I know etc.

Anyway my overall feeling about this product is very positive as far as there is no better alternative available.

Rating: [4 of 5 Stars!] Stanislaw Drzewiecki

Den 10. maj 2011 bragte AirdailyX en række billeder som Stanislaw Drzewiecki havde sendt til websitet. De viste sammenlignede screenshots af mit scenery og ”Bornholm Island 2011”.

Textures under lup

Jeg blev først efter sommerferien klar over, at der var noget galt med Stanislaw Drzewieckis "Bornholm Island 2011". Jeg købte sceneryet og tog et nærmere kig på mappen med textures. Jeg kunne hurtigt konstatere, at dele af Stanislaws textures stammede fra mit scenery.

Jeg sendte en e-mail til Stanislaw Drzewiecki, hvor jeg redegjorde for, at det så ud til, at han havde krænket min ophavsret og at jeg håbede, at vi kunne ordne sagen i mindelighed. Jeg bad ham om at fjerne de dele af sine textures, som han havde copy/pasted fra mine textures.

Det blev begyndelsen på en meget lang e-mailudveksling.

Brugen af mine textures var mere omfattende, end jeg først troede. Nedenfor er nogle eksempler. Jeg har ændret størrelsen på forskllelige udsnit, "croppet" dem og flyttet lidt rundt på dem for at tydeliggøre, at der er tale om identiske udsnit af textures. Den polske udvikler har bearbejdet mine originale udsnit på forskellig vis, bl.a. er der i nogle tilfælde blevet tilføjet skygge og "snavs". På texturerne til kontroltårnets paneler kan man tydeligt se refleksen fra min kamerablitz, ligesom på det originale billede ovenfor.

Jeg sendte flere af disse billeder til Stanislaw Drzewiecki som dokumentation. Jeg bad ham om at fjerne alt mit materiale fra sit scenery og lave en opdatering af "Bornholm Island 2011". Samtidigt bad jeg ham om at stoppe salget af sceneryet, indtil sagen var blevet løst. Jeg skrev samtidig til de webshops, der solgte hans scenery og forklarede dem situationen. Nogle svarede ikke. Aerosoft og Simmarket suspenderede midlertidigt salget af ”Bornholm Island 2011”.

Nye textures

Herefter begyndte Stanislaw Drzewiecki at modificere sine textures og sende de nye versioner til mig til godkendelse. Det var en langvarig proces. Som det fremgår af billederne nedenfor lavede Stanislaw kun meget små ændringer ad gangen. Jeg bad ham udtrykkeligt om at fjerne al Vidan Design materiale på én gang (han måtte jo også vide, hvad han havde brugt af mit materiale). Men dette skridt tog han ikke. I stedet gennemgik vi hver enkelt texture, én efter én. Her er et eksempel, et mindre udsnit:

Jeg har aldrig været i tvivl om, at Stanislaw Drzewiecki personligt stod bag den ulovlige brug af mine textures. På sit eget forum havde han fortalt, at han personligt havde designet "Bornholm Island 2011":

Stanislaw havde ikke blot brugt mine textures direkte. Han havde også brugt mine preview screenshots til at fremstille sine textures. Jeg forholdt ham dette og bad ham om en forklaring

Aftale

Som sagt var dette en meget lang email udveksling. Og det var en meget omstændelig og trættende proces at gennemgå alle disse textures én efter én. Til sidst var jeg udmattet. Jeg besluttede at acceptere Stanislaws ændrede textures. Den 10. august gav jeg ham grønt lys til at uploade sit scenery med de nye, modificerede textures. Jeg gjorde det klart for ham, at jeg forventede, at han fjernede ALT reklamemateriale (screenshots og videoer) hvor mine textures var synlige. Hvis han var indforstået med dette, ville jeg ikke længere gøre indvendinger mod hans produkt. Kort efter var hans scenery igen til salg i alle webshops.

Desværre overholdt Stanislaw Drzewiecki ikke fuldstændigt den sidste del af aftalen. Fem uger senere kunne man stadig finde reklamemateriale (screenshots og videoer) for Drzewiecki Designs ”Bornholm Island 2011”, hvor mine textures var synlige. Jeg skrev igen til Stanislaw og forklarede ham, at jeg opfattede det som en brud på vores aftale og at "sagen" igen for mit vedkommende var åben. Jeg sendte ham links til de pågældende screenshots. Her er nogle screensdumps, som jeg tog den 17. september. Jeg har indsat en rød ramme, hvor mine textures er synlige:

Videoen er nu vistnok erstattet af en ny. Men ikke alle screenshots er fjernet. Som sagt opfattede jeg dette som et brud på vores aftale. Omtrent på samme tidspunkt fandt jeg også yderligere et eksempel på en af mine textures, som Stanislaw havde brugt i sit scenery:

I dag

Jeg anerkender, at Stanislaw Drzewiecki i vid udstrækning har efterkommet mine krav. Men han har ikke efterkomemt dem helt og fuldt. Og eftersom der er tale om to produkter, der er i direkte konkurrence med hinanden, er det vanskeligt at acceptere, at Stanislaw stadig reklamerer for sit produkt med screneshots, der tydeligt viser mine textures.

Den dag i dag (Januar 2014) kan man stadig finde screenshots fra Drzewiecki Designs ”Bornholm Island 2011”, hvor man tydeligt kan genkende mine originale fotografier, inklusiv mine billeder af interiøret i kontroltårnet:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Jeg ved ikke, hvorfor Stanislaw Drzewiecki ikke har fået dem fjernet. Måske tjekker han ikke sine egne produktsider. Måske synes han, at det er andres ansvar. Måske er han ligeglad. Jeg orker ikke at gøre mere ved sagen.

Jeg er ikke i tvivl om, at Stanislaw Drzewieckis textures i ”Bornholm Island 2011” i meget stort omfang bygger på mine textures. Men udover de eksempler, jeg har kunnet dokumentere, er det svært at bevise. Man er nødt til at kunne identificere unikke elementer for hver enkelt textures vedkommende, en skygge, en refleksion fra kameraets blitz, en spejling i et vindue. Måske har Stanislaw endog brugt nogle af mine gmax modeller.

Jeg har siden mit besøg i Bornholms Lufthavn været i kontakt med personalet flere gange. Lufthavnen har gennemgået flere ombygninger, og jeg har fået tilsendt billeder af de ændringer, der er sket. Senest har personalet sendt mig billeder af nogle nye køretøjer, som lufthavnen har anskaffet. Jeg er i gang med at lave en større opdatering af mit Bornholm scenery. Jeg er glad for at lufthavnen er behjælpelig med billeder til projektet. Så sparer jeg rejsen til solskinsøen. Der er langt fra Aarhus til Bornholm!

/John

Opdateret Januar 2014